W zakładce Materiały szkoleniowe w Menu głównym dodany został najnowszy Okólnik Nr 17 

zawierający objaśnienia, wskazówki i przypomnienia, które odnoszą się do Przepisów Gry 2019/20.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami.

Informujemy o zmianie terminu egzaminów sędziowskich w sesji jesiennej na czwartek 12.09.2019 r. od godziny 16.30.

Zmiana spowodowana jest niedostępnością bieżni na obiektach OSiR w pierwotnym terminie 7.09.2019.

Egzaminy rozpocznie test sprawnościowy dla sędziów klay Okręgowej oraz asystentów wyznaczanych na mecze III i IV ligi.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, aby test mógl się rozpocząc zgodnie z planem.

Jednocześnie przypominamy o konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich, co będzie warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Prosimy sędziów, ktorzy dotychczas nie przesłali do LZPN dokumentów dotyczących RODO, tj:

- klauzuli informacyjnej oraz zgody na przetwarzanie danych i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku

- upoważnienia do przetwarzania danych

o niezwłoczne przekazanie oryginałów podpisanych dokumentów na adres Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, zaś ich skanów na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sędziowie, którzy nie dopełnią w/w obowiązku nie będą ujmowani w obsadzie.

Klauzula RODO_Sędziowie LZPN

Upoważnienie do przetwarzania – sędziowie LZPN

Regulaminy rozgrywek III i IV ligi oraz Klasy Okręgowej i niższych do pobrania ze strony LZPN.

Prosimy sędziów o dokładne zapoznanie się.

Przejdź!

Informujemy, że egzaminy dla sędziów w sesji jesiennej 2019 odbędą się w sobotę 7 września 2019 r.

Składać się będą z:

  • testu sprawnościowego
  • testu pisemnego

Test sprawnościowy odbędzie się na obiektach OSiR w Zamościu. Początek o godzinie 9.00 - prosimy o wcześniejsze przybycie.

 

Egzamin zostanie przeprowadzony w oparciu o zapisy "ZASAD KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KS LZPN ORAZ ODDZIAŁÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ, CHEŁMIE I ZAMOŚCIU OD SEZONU 2019/2020"

Przypominamy o konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich, co będzie warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Zasady przeprowadzenia egzaminów dostępne równiez w zakładce Egzaminy w Menu głównym

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.oraz komunikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej udostępniamy dokumenty niezbędne każdemu sędziemu do prowadzenia zawodów.

Ma to związek z rekomendacją Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oraz skargami na publikację danych sędziów, które w ostatnim czasie miały miejsce. Załączona dokumentacja podpisana przez sędziów była dla Urzędu Ochrony Danych wystarczającą podstawą do publikacji danych, dzięki czemu skargi zostały oddalone.

W załącznikach znajdują dwa pliki, które każdy sędzia musi wydrukować i dostarczyć podpisane  osobiście lub pocztą do biura Lubelskiego Związku Piłki Nożnej – niezwłocznie po wydrukowaniu. Skany dokumentów wysyłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Pierwszy plik zawiera klauzulę informacyjną RODO oraz zgodę na przetwarzanie danych i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna, ale jeśli sędzia nie wyrazi zgody „na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej ul. Ignacego Rzeckiego 21, 20-637 Lublin dla celów związanych z pełnieniem funkcji sędziego piłkarskiego w tym publikacji informacji na stronach www ZPN w związku z prowadzeniem zawodów w piłce nożnej i futsalu”, będzie oznaczało rezygnację arbitra z funkcji sędziego.

W drugim pliku jest upoważnienie do przetwarzanie danych, które musi być podpisane przez sędziego. Podpis składamy na samym dole oraz wpisujemy swoje nazwisko i imię w tabelce Osoba upoważniona. Nie wpisujemy numeru ewidencyjnego ( wpisuje Administrator).

Zarząd Kolegium Sędziów LZPN prosi wszystkich sędziów na terenie województwa lubelskiego o priorytetowe potraktowanie komunikatu.

Klauzula RODO_Sędziowie LZPN

Upoważnienie do przetwarzania – sędziowie LZPN

Komisja ds. Licencji Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypomina o obowiązku posiadania przez wszystkich sędziów KS LZPN – aktualnej licencji sędziowskiej na sezon 2021/2022.

Z uwagi na szczególną sytuację związaną z epidemią COVID19 formalności ograniczone są tylko do wniesienia opłaty licencyjnej zgodnie z uchwałą Zarządu LZPN sędziowie i asystenci ponoszą opłaty w wysokościach określonych w załączniku Uchwały Zarządu PZPN

Zgodnie z przyjętymi zasadami sędziowie, którzy w roku 2021/2022 rozpoczynają trzeci rok sędziowania ponoszą 100% opłaty z tabeli, a sędziowie, dla których obecny sezon jest pierwszym lub drugim zwolnieni są z opłat.

Opłatę licencyjną należy wnieść na konto LZPN 

                              63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 - Bank Millenium S.A.

w tytule przelewu prosimy wpisać:
Opłata licencyjna – nazwisko i imię sędziego, klasa rozgrywkowa, Oddział .

 Termin opłaty licencji sędziowskiej - 7 sierpnia 2021r.

STAWKI OPŁAT LICENCYJNYCH DLA SĘDZIÓW  KS LZPN NA SEZON 2021/2022

Sędziowie zawodowi – 1000 zł.

Asystenci zawodowi – 600 zł

Asystenci s.c. (niezawodowi) (¹)- 300 zł

Top Amator – 600 zł.

III liga  – 250 zł.

IV liga  – 160 zł.

klasa okręgowa – 120 zł.

klasa A  – 90 zł.

klasa B  – 75 zł.

Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł

Początkujący – brak opłaty (²)

Ekstraliga kobiet – 150 zł.

I liga kobiet – 100 zł.

II liga kobiet – 80 zł.

Ekstraklasa futsal – 250 zł.

I liga futsal – 150 zł.

  1. (1)Dotyczy pozostałych asystentów szczebla centralnego z listy zatwierdzanej przez Zarząd PZPN.
  2. Sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego /kurs 2020  i 2021/, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują np. sędzia klasy „B”, który składa wniosek o licencję po raz  pierwszy lub drugi nie płacą składki , natomiast sędziowie z kursu ukończonego w 2019 r. opłacają składkę wg powyższej tabeli.
  3.  Sędziowie futsalu płacą wyższą stawkę, jeśli są jednocześnie sędziami „boiskowymi” np. sędzia klasy okręgowej oraz sędzia I liga futsal 150 zł., analogicznie pozostałe przypadki.

Ponizej dokumenty licencyjne do pobrania:

- Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich t.j.U nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.U nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.U nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r. 3.Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich t.j.U nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.U nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.U nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r.

- Wniosek licencyjny

 

 

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 (środa) o godzinie 16:30 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbędzie się Odprawa sędziów i obserwatorów przed rundą jesienną sezonu 2019/2020.

Spotkanie połączone będzie ze szkoleniem teoretycznym oraz testem obejmującym zmiany w przepisach gry wprowadzonych od sezonu 2019/2020.

Informacja Zarządu OKS ZOZPN

- egzaminy dla sędziów w cyklu jesiennym sezonu 2019/2020 odbędą się w jedną z sobót na przełomie sierpnia i września 2019 r. (szczegółowa data podana zostanie w terminie późniejszym)

- spotkanie organizacyjne przed rundą jesienną wstępnie zaplanowano na 7-go bądź 8-go sierpnia br.

- w ramach w/w spotkania zaplanowane jest szkolenie teoretyczne oraz test dla sędziów obejmujący zmiany w przepisach gry wprowadzone w sezonie 2019/2020

 

 

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN informuje, iż podsumowanie sezonu 2018/2019 odbędzie się w dniu 6 lipca (sobota) o godzinie 16 w Krasnobrodzie.

Szczegółowe informacje u Kolegi Krzysztofa Fidora.

Informujemy, iż test filmowy z interpretacji przepisów gry oparty o materiały z płyty szkoleniowej UEFA RAP 2018.2 odbędzie się we wtorek 18.06.2019 r. o godzinie 16.30 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Po teście odbędzie się szkolenie teoretyczne połączone z analizą wybranych klipów filmowych.

W związku z nieprawidłowościami pojawiającymi się przy rozliczaniu delegacji sędziowskich za rozgrywki Okręgowej Ligi Juniorów Starszych prosimy sędziów o wystawianie dwóch delegacji.

Na jednej winno znależć się rozliczenie ekwiwalentu za prowadzone spotkanie, na drugiej zaś koszty przejazdu.

W przypadku, gdy klub - gospodarz zawodów rozliczany jest przez ZOZPN obie delegacje należy przedłożyć w Związku.

Sędziowie zobowiązani są do zgłaszania planowanej nieobecności w obsadzie:

a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w poniedziałek przed planowaną kolejką;

b. W przypadku kolejki „środowej” do godz. 20.00 w czwartek przed planowaną kolejką;

Informacje o planowanej absencji należy wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W związku z pojawiającymi sie wątpliwościami dotyczącymi przyjmowania oświadczeń kierowników drużyn/trenerów odnośnie ważności badań lekarskich zawodników, ZOZPN informuje:
 
Oświadczenie wg wzoru LZPN/innego ZPN, żłożone przez trenera lub kierownika drużyn potwierdzające, że wszyscy zawodnicy(-czki) drużyny, wpisani(-ane) do protokołu posiadają ważne orzeczenia lekarskie lub oświadczenia o stanie zdrowia  potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach piłki nożnej (zgodnie ze zmianą w Uchwale IX/140 z 3 i 7 lipca 2008r. Zarządu PZPN) zwalnia trenera/kierownika z obowiązku posiadania tych orzeczeń lekarskich (w przypadku rozgrywek młodzieżowych) oraz orzeczeń i oświadczeń (w przypadku rozgrywek seniorów).
 
W przypadku gdy trener lub kierownik nie złożą takiego oświadczenia  przed meczem powinni dostarczyć sędziom wszystkie oryginały orzeczeń lekarskich (dla zawodników do lat 23) i oświadczeń zawodników amatorów (dla zawodników powyżej 23 roku życia).
 
Obowiązkiem sędziego jest przechowywanie oświadczeń i dokumentów meczowych zgodnie z regulaminami rozgrywek czyli przez cały sezon rozgrywkowy i udostępniać je na żądanie organu prowadzącego rozgrywki. 

Informujemy, iż od dnia 1 maja 2019 r nastąpi zmiana sposobu rozliczania delegacji sędziowskich za zawody, za które rozliczane są przez ZOZPN, w przypadku przesyłania ich drogą elektroniczną. 

Sędziowie i obserwatorzy zobowiązani są do przesyłana wypełnionej delegacji wyłącznie w formacie EXCEL, plik dostępny do pobrania poniżej.

DELEGACJA

Druk delegacji zawiera pola wyboru, automatycznie uzupełnia daty na podstawie wpisanej w polu "dzień meczu", oraz oblicza kwotę netto  i sumuje pole do wypłaty po wprowadzeniu kosztów przejazdu.

Wpełniony druk (zmieniamy nazwę na "Delegacja sędziego/obserwatora Nazwisko i Imię z meczu xxx-yyy") przesyłamy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej 7 dni po zakończeniu zawodów, a w przypadku końca miesiąca następnego dnia po zawodach.

Każdorazowo w druku należy wpisać numer konta bankowego.

Delegacje przesłane w innych formatach (pdf, skany, zdjęcia) nie będą akceptowane.

Delegacje będą rozliczane przez ZOZPN  przelewem raz w miesiącu  na  konto bankowe sędziego lub obserwatora do 10-go dnia każdego następnego miesiąca w łącznej kwocie za wszystkie mecze.

W przypadku niedostarczenia delegacji w w/w terminach realizacja wypłat zostanie wstrzymana do wyjaśnienia.

Jednocześnie informujemy, że nadal istnieje możliwość odbioru delegacji w biurze ZOZPN w poniedziałki po zawodach od godz. 9 do godz. 12.

 

Kluby, które rozliczają delegacje poprzez ZOZPN:
 
I LWJ: Fundacja KS Hetman Zamość. 
Klasa Okręgowa: STS Gryf Gmina Zamość, LKS Grom Różaniec, ŁKS Korona Łaszczów, LKS Metalowiec Goraj, LKS Olimpia Miączyn, LKS Olimpiakos Tarnogród, GLKS Omega Stary Zamość, LKS Orkan Bełżec, ASPN Roztocze Szczebrzeszyn, LZS Tanew Majdan Stary, SP Victoria Łukowa, KS Włókniarz Frampol. 
Klasa A: GKS Andoria Mircze, GKS Błękitni Obsza, LKS Cosmos Józefów, MGKS Igros Krasnobród, GKS Ostoja Skierbieszów, GKS Sparta Łabunie, LKS Szumy Susiec. 
Klasa B gr. I: KP Albatros Biszcza, KS Alwa Brody Małe, LKS Orion Stihl Jacnia, GKS Orzeł Tereszpol, SP Piast Babice, GKS Relax Radecznica, GKS Relax Księżpol, KS Wola Różaniecka-Luchów. 
Klasa B gr. II: GKS Delta Nielisz, GLKS Graf Chodywańce, GKS Huragan Hrubieszów, PKS Metanoja Lipsko, GKS Perła Deszkowice, GKS Szyszła Tarnoszyn.

 

 

Informujemy, iż test filmowy z interpretacji zagrań (płyta UEFA RAP 2018.2) odbedzie się w pierwszej połowie czerwca 2019 r.

Wyniki testu będą zaliczane do końcowej klasyfikacji sędziów w każdej z klas rozgrywkowych.

Szczegółowy harmonogram podamy w terminie późniejszym.

Link do płyty: UEFA RAP 2018.2

Komisja Szkoleniowa OKS Zamość