W dniu 18.11.2019 r. o godzinie 18.00 w Auli Politechniki Lubelskiej odbędzie się szkolenie teoretyczne z najnowszych interpretacji Przepisów gry.

Na szkolenie organizowany jest wyjazd busem z parkingu przy OSiR w Zamościu o godzinie 16.15.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Andrzeja Dudy do dnia 15.11.2019 r.

Zgodnie z uchwałą Zarządu KS LZPN informujemy, iz termin opłacenia składek Fundacji KSP (dawne KFP) za rok 2020 upływa 15 grudnia 2019 r..

W związku z powyższym prosimy wszystkich członków fundacji o dokonanie wpłat na konto Fundacji: 

30 1160 2202 0000 0003 1981 6830

podając w tytule wpłaty: Sędzia lub Obserwator imię i nazwisko, składka na Fundację KSP za 2020 r

lub do Andrzeja Kozłowskiego do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku opłacania składki przelewem na konto fundacji prosimy o przesłanie informacji o powyższym na adres oTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Aktualnie obowiązująca stawka składki za rok 2020 - 60,00 zł

Sędziowie rzeczywiści i obserwatorzy należący do Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich, którzy nie dokonają wpłaty składek w ustalonym terminie przez Zarząd KS LZPN z dniem 31 grudnia 2019 r. zostaną skreśleni z listy członków Fundacji i dalszej przynależności do Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Wysokość składek na Stowarzyszenie Sędziów i KFD podane będą będą w I kwartale 2020 r.

 

Przypominamy wszystkim sędziom i obserwatorom, że dojazdy należy wyznaczać najkrótszą trasą drogową z miejsca zamieszkania sędziego lub obserwatora do miejsca rozgrywania zawodów.

W przypadku delegowania na zawody w dwóch różnych miejscowościach tego samego dnia dojazd do miejsca rozgrywania drugiego spotkania należy wyznaczyć z miejscowości, w której rozgrywane są pierwsze zawody.

W przypadku odległości większej między dwoma miejscami rozgrywania zawodów niż miejsca zamieszkania sędziego lub obserwatora, wpisujemy dojazd do drugiego stadionu z miejsca zamieszkania. Wybieramy zawsze krótszą odległość. 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku gdy czas między zakończeniem pierwszych zawodów a rozpoczęciem drugich jest długi sędzia ma prawo wrócić do miejsca zamieszkania.

Informujemy, iż w zakładce Materiały szkoleniowe w Menu głównym umieszczony został  do pobrania dokument "Konkluzje dotyczące postępowania wobec osób funkcyjnych".

Prosimy sędziów i obserwatorów o dokładne zapoznanie się z materiałem i stosowanie.

Informacja o szkoleniach dla sędziów i obserwatorów OKS Zamość w miesiącu październiku 2019 r.

 

W dniu 14.10.2019 r. o godzinie 18.00 w auli Politechniki Lubelskiej odbędzie się szkolenie  - "Ustawianie sędziego na polu gry”, które poprowadzi Zbigniew Zych.

Na w/w szkolenie organizowany jest wyjzad busem o godzinie 16.15. Chętnych do wyjazdu prosimy o kontakt z Andrzejem Dudą do piątku 11.10.2019 r.

 

W dniu 29.10.2019 r. o godzinie 16.30 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbędzie się szkolenie z interpretacji zagrania piłki ręką.

 

Obecność wszystkich sędziów i obserwatorów na szkoleniach jest obowiązkowa,

W związku ze zmianą z dniem 01.10.2019 r. stawki podatku od dochodów z 18% na 17% zmianie ulega druk delegacji sędziowskiej.

Nowy druk dostępny jest w linku Informacje dotyczące obsady i delegacji  w Menu głównym strony.

Jednocześnie prosimy, aby w przypadku rozliczania ekwiwalentu na dokumentach papierowych przekreślić stawkę podatku (18%), wpisać nową (17%) a zmianę parafować.

 

Informujemy, iż egzamin poprawkowy dla sędziów odbędzie się w czwartek 3 października 2019 r. o godzinie 16.00 na obiektach OSiR w Zamościu.

W zakładce Materiały szkoleniowe w Menu głównym dodany został najnowszy Okólnik Nr 17 

zawierający objaśnienia, wskazówki i przypomnienia, które odnoszą się do Przepisów Gry 2019/20.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami.

Informujemy o zmianie terminu egzaminów sędziowskich w sesji jesiennej na czwartek 12.09.2019 r. od godziny 16.30.

Zmiana spowodowana jest niedostępnością bieżni na obiektach OSiR w pierwotnym terminie 7.09.2019.

Egzaminy rozpocznie test sprawnościowy dla sędziów klay Okręgowej oraz asystentów wyznaczanych na mecze III i IV ligi.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, aby test mógl się rozpocząc zgodnie z planem.

Jednocześnie przypominamy o konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich, co będzie warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Prosimy sędziów, ktorzy dotychczas nie przesłali do LZPN dokumentów dotyczących RODO, tj:

- klauzuli informacyjnej oraz zgody na przetwarzanie danych i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku

- upoważnienia do przetwarzania danych

o niezwłoczne przekazanie oryginałów podpisanych dokumentów na adres Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, zaś ich skanów na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sędziowie, którzy nie dopełnią w/w obowiązku nie będą ujmowani w obsadzie.

Klauzula RODO_Sędziowie LZPN

Upoważnienie do przetwarzania – sędziowie LZPN

Regulaminy rozgrywek III i IV ligi oraz Klasy Okręgowej i niższych do pobrania ze strony LZPN.

Prosimy sędziów o dokładne zapoznanie się.

Przejdź!

Informujemy, że egzaminy dla sędziów w sesji jesiennej 2019 odbędą się w sobotę 7 września 2019 r.

Składać się będą z:

  • testu sprawnościowego
  • testu pisemnego

Test sprawnościowy odbędzie się na obiektach OSiR w Zamościu. Początek o godzinie 9.00 - prosimy o wcześniejsze przybycie.

 

Egzamin zostanie przeprowadzony w oparciu o zapisy "ZASAD KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KS LZPN ORAZ ODDZIAŁÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ, CHEŁMIE I ZAMOŚCIU OD SEZONU 2019/2020"

Przypominamy o konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich, co będzie warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Zasady przeprowadzenia egzaminów dostępne równiez w zakładce Egzaminy w Menu głównym

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.oraz komunikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej udostępniamy dokumenty niezbędne każdemu sędziemu do prowadzenia zawodów.

Ma to związek z rekomendacją Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oraz skargami na publikację danych sędziów, które w ostatnim czasie miały miejsce. Załączona dokumentacja podpisana przez sędziów była dla Urzędu Ochrony Danych wystarczającą podstawą do publikacji danych, dzięki czemu skargi zostały oddalone.

W załącznikach znajdują dwa pliki, które każdy sędzia musi wydrukować i dostarczyć podpisane  osobiście lub pocztą do biura Lubelskiego Związku Piłki Nożnej – niezwłocznie po wydrukowaniu. Skany dokumentów wysyłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Pierwszy plik zawiera klauzulę informacyjną RODO oraz zgodę na przetwarzanie danych i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna, ale jeśli sędzia nie wyrazi zgody „na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej ul. Ignacego Rzeckiego 21, 20-637 Lublin dla celów związanych z pełnieniem funkcji sędziego piłkarskiego w tym publikacji informacji na stronach www ZPN w związku z prowadzeniem zawodów w piłce nożnej i futsalu”, będzie oznaczało rezygnację arbitra z funkcji sędziego.

W drugim pliku jest upoważnienie do przetwarzanie danych, które musi być podpisane przez sędziego. Podpis składamy na samym dole oraz wpisujemy swoje nazwisko i imię w tabelce Osoba upoważniona. Nie wpisujemy numeru ewidencyjnego ( wpisuje Administrator).

Zarząd Kolegium Sędziów LZPN prosi wszystkich sędziów na terenie województwa lubelskiego o priorytetowe potraktowanie komunikatu.

Klauzula RODO_Sędziowie LZPN

Upoważnienie do przetwarzania – sędziowie LZPN

Komisja ds. Licencji Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypomina o obowiązku posiadania przez wszystkich sędziów KS LZPN – aktualnej licencji sędziowskiej na sezon 2021/2022.

Z uwagi na szczególną sytuację związaną z epidemią COVID19 formalności ograniczone są tylko do wniesienia opłaty licencyjnej zgodnie z uchwałą Zarządu LZPN sędziowie i asystenci ponoszą opłaty w wysokościach określonych w załączniku Uchwały Zarządu PZPN

Zgodnie z przyjętymi zasadami sędziowie, którzy w roku 2021/2022 rozpoczynają trzeci rok sędziowania ponoszą 100% opłaty z tabeli, a sędziowie, dla których obecny sezon jest pierwszym lub drugim zwolnieni są z opłat.

Opłatę licencyjną należy wnieść na konto LZPN 

                              63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 - Bank Millenium S.A.

w tytule przelewu prosimy wpisać:
Opłata licencyjna – nazwisko i imię sędziego, klasa rozgrywkowa, Oddział .

 Termin opłaty licencji sędziowskiej - 7 sierpnia 2021r.

STAWKI OPŁAT LICENCYJNYCH DLA SĘDZIÓW  KS LZPN NA SEZON 2021/2022

Sędziowie zawodowi – 1000 zł.

Asystenci zawodowi – 600 zł

Asystenci s.c. (niezawodowi) (¹)- 300 zł

Top Amator – 600 zł.

III liga  – 250 zł.

IV liga  – 160 zł.

klasa okręgowa – 120 zł.

klasa A  – 90 zł.

klasa B  – 75 zł.

Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł

Początkujący – brak opłaty (²)

Ekstraliga kobiet – 150 zł.

I liga kobiet – 100 zł.

II liga kobiet – 80 zł.

Ekstraklasa futsal – 250 zł.

I liga futsal – 150 zł.

  1. (1)Dotyczy pozostałych asystentów szczebla centralnego z listy zatwierdzanej przez Zarząd PZPN.
  2. Sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego /kurs 2020  i 2021/, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują np. sędzia klasy „B”, który składa wniosek o licencję po raz  pierwszy lub drugi nie płacą składki , natomiast sędziowie z kursu ukończonego w 2019 r. opłacają składkę wg powyższej tabeli.
  3.  Sędziowie futsalu płacą wyższą stawkę, jeśli są jednocześnie sędziami „boiskowymi” np. sędzia klasy okręgowej oraz sędzia I liga futsal 150 zł., analogicznie pozostałe przypadki.

Ponizej dokumenty licencyjne do pobrania:

- Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich t.j.U nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.U nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.U nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r. 3.Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich t.j.U nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.U nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.U nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r.

- Wniosek licencyjny

 

 

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 (środa) o godzinie 16:30 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbędzie się Odprawa sędziów i obserwatorów przed rundą jesienną sezonu 2019/2020.

Spotkanie połączone będzie ze szkoleniem teoretycznym oraz testem obejmującym zmiany w przepisach gry wprowadzonych od sezonu 2019/2020.

Informacja Zarządu OKS ZOZPN

- egzaminy dla sędziów w cyklu jesiennym sezonu 2019/2020 odbędą się w jedną z sobót na przełomie sierpnia i września 2019 r. (szczegółowa data podana zostanie w terminie późniejszym)

- spotkanie organizacyjne przed rundą jesienną wstępnie zaplanowano na 7-go bądź 8-go sierpnia br.

- w ramach w/w spotkania zaplanowane jest szkolenie teoretyczne oraz test dla sędziów obejmujący zmiany w przepisach gry wprowadzone w sezonie 2019/2020

 

 

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN informuje, iż podsumowanie sezonu 2018/2019 odbędzie się w dniu 6 lipca (sobota) o godzinie 16 w Krasnobrodzie.

Szczegółowe informacje u Kolegi Krzysztofa Fidora.

Informujemy, iż test filmowy z interpretacji przepisów gry oparty o materiały z płyty szkoleniowej UEFA RAP 2018.2 odbędzie się we wtorek 18.06.2019 r. o godzinie 16.30 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Po teście odbędzie się szkolenie teoretyczne połączone z analizą wybranych klipów filmowych.

W związku z nieprawidłowościami pojawiającymi się przy rozliczaniu delegacji sędziowskich za rozgrywki Okręgowej Ligi Juniorów Starszych prosimy sędziów o wystawianie dwóch delegacji.

Na jednej winno znależć się rozliczenie ekwiwalentu za prowadzone spotkanie, na drugiej zaś koszty przejazdu.

W przypadku, gdy klub - gospodarz zawodów rozliczany jest przez ZOZPN obie delegacje należy przedłożyć w Związku.