Zarząd OKS informuje, iż w dniu 20.08.2021 r. (piątek) o godzinie 17.00 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ulicy Partyzantów 3 odbędzie się odprawa przed runda jesienną oraz szkolenie sędziów i obserwatorów OKS Zamość. Spotkanie przeprowadzone zostanie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Egzaminy teoretyczne i kondycyjne odbędą się w dwóch terminach:

1) 02.09.2021 o godzinie 16.30 klasa O i A

2) 31.08.2021 o godzinie 16.30 klasa B, bezklasowi i seniorzy.

W związku z rozpoczynającym się niebawem nowym sezonem rozgrywkowym prezentujemy najnowsze wydanie Przepisów Gry w Piłkę Nożną na sezon 2021/2022 w wersji elektronicznej.

Wersja książkowa dostępna będzie w terminie późniejszym.

Jednocześnie dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Sędziów Podokręgu Rzeszów "Gwizdek" publikujemy również prezentację omawiającą zmiany w nowych przepisach.

Trzecim dokumentem szkoleniowym jest  Płyta UEFA RAP 2021-1

Prosimy wszystkich sędziów i obserwatorów o zapoznanie się z w/w materiałami.

 

Materiały dostępne są w linku Materiały szkoleniowe w Menu Głównym strony lub przez poniższe linki.

 

Przepisy Gry 2021/2022

Prezentacja zmian w przepisach 2021/2022

Płyta szkoleniowa UEFA RAP 2021-1

Zarząd OKS informuje, iż w dniu 22.06.2021 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ulicy Partyzantów 3 odbędzie się szkolenie sędziów i obserwatorów OKS Zamość połączone z omówieniem spraw bieżących. Spotkanie przeprowadzone zostanie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczenia składek KFD, które będzie można wpłacić na w/w spotkaniu. (Informacja o ich wysokości w wiadomości poniżej)

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów na posiedzeniu w dniu 11.05.2021 r. podjął Uchwałę dotyczącą wysokości składek na Fundusz KFD:

Wszyscy czynni sędziowie i obserwatorzy, którzy nie są członkami Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny lub nie uiścili składek za rok 2021 winni opłacić składki na Fundusz KFD w wysokości równej składkom członkowskim na Stowarzyszenie. (Informacja o ich wysokości w kominikacie poniżej)

Ustalono również zaległe składki za rok 2020 w wysokości 20 zł dla wszystkich czynnych sędziów i obserwatorów.

Wpłat można dokonywać osobiście u kol. Andrzeja Kozłowskiego lub na planowanym w czerwcu br szkoleniu.

Termin wpłat mija 30.06.2021 r.

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w poniedziałek (3.05.2021), w wieku 61 lat zmarł wieloletni sędzia Andrzej Sadowski.

W imieniu Zarządu Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN oraz całego środowiska sędziowskiego składamy szczere wyrazy współczucia rodzinie Ś.P. Andrzeja.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 7 maja 2021 r. o godzinie 10.00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Peowiaków w Zamościu.

Informujemy, iż głosami Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 2021-04-20 do władz Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu zostali wybrani:

Przewodniczący Zarządu

Arkadiusz Łaszkiewicz

Członkowie Zarządu

Bartosz Kapłon

Konrad Kostrubała

Andrzej Kozłowski

Artur Tymecki

O ukonstytuowaniu się nowego Zarządu i przejęciu obowiązków przez nowowybranych członków poinformujemy osobnym komunikatem.

Uchwała nr 1/2021 Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2021 rok.

1. Ustala się składki dla członków SSPNL w następującej wysokości:

Lp. Klasa rozgrywkowa uprawnień sędziego Sędziowie Obserwatorzy
1. Ekstraliga i Asystenci międzynarodowi 220 120
2. I Liga i Asystenci gr. I 160 110
3. II Liga i Asystenci gr. II 140 85
4. III Liga 100 70
5. IV Liga/ SC Futsal/ KOBIETY SC 80 60
6. Klasa Okręgowa 60 50
7. Klasa „A” 50  
8. Klasa „B” i pozostali 40  

2. Składki członkowskie należy wpłacać na konto nr:

72 1140 2004 0000 3902 7906 3843 – UWAGA NOWY NUMER KONTA

W tytule przelewu należy wpisać: sędzia lub obserwator imię i nazwisko, klasa rozgrywkowa np. obserwator Jan Nowak IV liga.

3. Termin opłacenia składki mija 30.04.2021 r

Informujemy, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu odbędzie się dniu 20 kwietnia 2021 r. godz. 17.00 /I termin/ 17.30 /drugi termin/ w trybie zdalnym.

Do uczestniczenia w zebraniu zdalnym uprawnieni są wszyscy sędziowie rzeczywiści  i obserwatorzy w tym sędziowie seniorzy z terenu działania  OKS Zamość.

W dniu zebrania do wszystkich uprawnionych uczestników zostanie przesłany drogą mailową link do logowania.

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 20 kwietnia 2021 r. godz. 17.00 /I termin/ 17.30 /drugi termin/.

W trakcje Walnego zostaną wybrane władze OKS:

- Przewodniczący

- Zarząd

- Komisja Rewizyjna

Oraz

- Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze ZOZPN

- Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze KS LZPN

Forma oraz miejsce zebrania zależne jest od obowiązujących obostrzeń i zostanie podane w terminie późniejszym.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną egzaminy sprawnościowe dla sędziów klasy okręgowej, mające się odbyć w dniu 27.03.2021 r zostały odwołane.

O nowych terminach egzaminów powiadomimy osobnym komunikatem.

W poniedziałek 15.03.2021 r. o godzinie 19.00 przeprowadzone zostanie szkolenie online którego tematem będzie Artykuł 11.

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla sędziów i obserwatorów, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez KS LZPN.

Na szkolenie zapraszamy również pozostałych sędziów, którzy uczestniczyli w w/w szkoleniu ale chcieliby pogłębić i ugruntować posiadaną wiedzę.

W przeddzień drogą mailową zostanie przesłany link do szkolenia oraz do klipów, które będą omawiane w czasie jego trwania.

Egzaminy sprawnościowe dla sędziów klasy okręgowej odbędą się w dniu 27 marca (sobota) o godzinie 9.00 na obiektach OSiR w Zamościu.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, tak aby egzamin mógł rozpocząć się punktualnie.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie ważnej  karty zdrowia lub własnoręcznie podpisanego oświadczenia (druk do pobrania poniżej).

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem reżimu sanitarnego, nie będzie możliwości skorzystania z szatni.

Test teoretyczny ze znajomości Przepisów gry odbędzie się w formie zdalnej - termin zostanie podany podczas sobotniego egzaminu.

Jednocześnie informujemy, iż egzamin sprawnościowy  dla pozostałych sędziów planowany jest po Świętach Wielkanocnych.

Szczegółowy harmonogram podany zostanie w terminie późniejszym.

Druk oświadczenia sędziego do pobrania tutaj

Komisja ds. Licencji Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypomina o obowiązku posiadania ważnej – aktualnej licencji sędziowskiej na s. 2020/2021.

Z uwagi na szczególną sytuację związaną z epidemią COVID19 formalności ograniczone są tylko do wniesienia opłaty licencyjnej. Zgodnie z uchwałą Zarządu LZPN sędziowie  i asystenci szczebla centralnego ponoszą 100 % opłaty z załącznika, natomiast pozostali sędziowie rzeczywiści ponoszą 50% opłaty z załącznika
 
Zgodnie z przyjętymi zasadami sędziowie, którzy w sezonie 2020/2021 rozpoczęli trzeci rok sędziowania ponoszą 50%  opłaty z załącznika, a sędziowie, dla których obecny sezon jest pierwszym lub drugim nie wnoszą opłat.
 
Opłatę licencyjną należy wnieść na konto: MILENIUM SA  63 1160 2202 0000 0000 9853 0330
w tytule przelewu prosimy wpisać:
Opłata za licencję sędziowską – nazwisko i imię sędziego, klasa rozgrywkowa, Oddział LZPN.
 
 

Brak wpłaty spowoduje nieuwzględnianie w obsadzie.

Informujemy, iż od poniedziałku 01.03.2021 r. Kolegium Sedziów LZPN organizuje cykl sześciu szkoleń online dla sędziów i obserwatorów, ktorzy nie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez CKS PZPN.

W naszym przypadku są to sędziowie klasy A, klasy B oraz bezklasowi.

Harmonogram szkoleń (rozpoczęcie o godzinie 18.30):

1) Artykuł 11 - 01 marca 2021 
2) Zdarzenia w polu karnym  - 02 marca 2021 
3) Gradacja fauli - 03 marca 2021 
4) Zarządzanie/smart refereeing - 04 marca 2021 
5) DOGSO/SPA - 09 marca 2021 
6) Ręka - 10 marca 2021 

dzień przed każdym ze szkoleń uczestnicy otrzymają droga mailową link do szkolenia oraz do pobrania klipów filmowych które będą na nim omawiane.

Prosimy o pobranie klipów na dysk. 

Szkolenia są obowiązkowe zgodnie z regulaminem.

Prosimy o punktualność i logowanie się za pomocą imienia i nazwiska.

Sędziów i obserwatorów, którzy nie otrzymają wiadomości mailowej prosimy o przesłanie aktualnego adresu e-mail na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa zawodów towarzyskich

Ekwiwalent

brutto

Koszty uzyskania

przychodu 20%

Dochód Podatek  17% Ekwiwalent  netto

do wypłaty

II LIGA główny
asystent
120

100

24

20

96

80

16

14

104

86

III LIGA główny
asystent
115

85

23

17

92

68

16

12

99

73

IV LIGA główny
asystent
85

75

17

15

68

60

12

10

73

65

KLASY NIŻSZE SENIORZY
główny
asystent
75
65
15

13

60

52

10

9

65

56

DRUŻNY MŁODZIEŻOWE
główny
asystent
65
50
13

10

52

40

9

7

56

43

Informujemy, iż egzaminy sprawnościowe w sesji wiosennej 2021 wstepnie zaplanowano na 2. połowę marca 2021 r.

Będą one przeprowadzone wzorem roku ubiegłego z podziałem na klasy rozgrywkowe.

Forma egzaminu teoretycznego dostosowana zostanie do obowiązujących przepisów (stacjonarna lub online).

Szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym.

Stawka na Fundację KSP (dawne KFP) na rok 2021 wynosi 70 zł.

Każdy członek FUNDACJI KSP w terminie do dnia 15 GRUDNIA 2020 roku ma obowiązek opłacić składkę członkowską za 2021 rok, na konto bankowe:

30 1160 2202 0000 0003 1981 6830

podając w tytule wpłaty: Sędzia lub Obserwator imię i nazwisko, składka na Fundację KSP za 2021 r.

 

Stawki składek na Stowarzyszenie Sędziów i KFD podane zostaną w terminie późniejszym.

Komisja Gier przypomina, że zgodnie z regulaminami rozgrywek lig seniorów oraz regulaminem rozgrywek młodzieżowych na terenie województwa lubelskiego żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kierownikowi drużyny.

Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany sędziemu (sędziemu technicznemu/asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia protestu –to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodnika/ów, którego/ych tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia.

W przypadku zgłoszenia protestów przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych.

Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.

Znajomość regulaminów rozgrywek jest obowiązkiem każdego sędziego.

 

Regulaminy rozgrywek seniorów do pobrania tutaj

Regulaminy rozgrywek młodzieżowych do pobrania tutaj

Informujemy, iż drugi termin egzaminów sędziowskich w sesji Jesień 2020 zaplanowano na dzień  9 października 2020 r. na obiektach OSiR w Zamościu:

Harmonogram:

16.00 - test sprawnościowy

17.15 - test pisemny

Jest to ostatni termin egzaminów w tym roku.

Informujemy, że na egzaminach sędziowskich dostępne będą Przepisy Gry w Piłkę Nożną na sezon 2020/2021 w wersji książkowej w cenie 12 zł. 

Każdego z sędziów obowiązuje posiadanie w/w Przepisów Gry.

Jednocześnie Przepsy dostępne są również w wersji elektronicznej. 

Plik w wersji .pdf dostępny jest w zakładce Materiały Szkoleniowe w Menu Głównym lub tutaj.

Dodano tam również prezentację ze zmianami w przepisach. Prezentacja dostępna jest również tutaj.