Uchwała nr 1/2021 Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2021 rok.

1. Ustala się składki dla członków SSPNL w następującej wysokości:

Lp. Klasa rozgrywkowa uprawnień sędziego Sędziowie Obserwatorzy
1. Ekstraliga i Asystenci międzynarodowi 220 120
2. I Liga i Asystenci gr. I 160 110
3. II Liga i Asystenci gr. II 140 85
4. III Liga 100 70
5. IV Liga/ SC Futsal/ KOBIETY SC 80 60
6. Klasa Okręgowa 60 50
7. Klasa „A” 50  
8. Klasa „B” i pozostali 40  

2. Składki członkowskie należy wpłacać na konto nr:

72 1140 2004 0000 3902 7906 3843 – UWAGA NOWY NUMER KONTA

W tytule przelewu należy wpisać: sędzia lub obserwator imię i nazwisko, klasa rozgrywkowa np. obserwator Jan Nowak IV liga.

3. Termin opłacenia składki mija 30.04.2021 r

Informujemy, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu odbędzie się dniu 20 kwietnia 2021 r. godz. 17.00 /I termin/ 17.30 /drugi termin/ w trybie zdalnym.

Do uczestniczenia w zebraniu zdalnym uprawnieni są wszyscy sędziowie rzeczywiści  i obserwatorzy w tym sędziowie seniorzy z terenu działania  OKS Zamość.

W dniu zebrania do wszystkich uprawnionych uczestników zostanie przesłany drogą mailową link do logowania.

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 20 kwietnia 2021 r. godz. 17.00 /I termin/ 17.30 /drugi termin/.

W trakcje Walnego zostaną wybrane władze OKS:

- Przewodniczący

- Zarząd

- Komisja Rewizyjna

Oraz

- Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze ZOZPN

- Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze KS LZPN

Forma oraz miejsce zebrania zależne jest od obowiązujących obostrzeń i zostanie podane w terminie późniejszym.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną egzaminy sprawnościowe dla sędziów klasy okręgowej, mające się odbyć w dniu 27.03.2021 r zostały odwołane.

O nowych terminach egzaminów powiadomimy osobnym komunikatem.

W poniedziałek 15.03.2021 r. o godzinie 19.00 przeprowadzone zostanie szkolenie online którego tematem będzie Artykuł 11.

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla sędziów i obserwatorów, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez KS LZPN.

Na szkolenie zapraszamy również pozostałych sędziów, którzy uczestniczyli w w/w szkoleniu ale chcieliby pogłębić i ugruntować posiadaną wiedzę.

W przeddzień drogą mailową zostanie przesłany link do szkolenia oraz do klipów, które będą omawiane w czasie jego trwania.

Egzaminy sprawnościowe dla sędziów klasy okręgowej odbędą się w dniu 27 marca (sobota) o godzinie 9.00 na obiektach OSiR w Zamościu.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, tak aby egzamin mógł rozpocząć się punktualnie.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie ważnej  karty zdrowia lub własnoręcznie podpisanego oświadczenia (druk do pobrania poniżej).

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem reżimu sanitarnego, nie będzie możliwości skorzystania z szatni.

Test teoretyczny ze znajomości Przepisów gry odbędzie się w formie zdalnej - termin zostanie podany podczas sobotniego egzaminu.

Jednocześnie informujemy, iż egzamin sprawnościowy  dla pozostałych sędziów planowany jest po Świętach Wielkanocnych.

Szczegółowy harmonogram podany zostanie w terminie późniejszym.

Druk oświadczenia sędziego do pobrania tutaj

Komisja ds. Licencji Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypomina o obowiązku posiadania ważnej – aktualnej licencji sędziowskiej na s. 2020/2021.

Z uwagi na szczególną sytuację związaną z epidemią COVID19 formalności ograniczone są tylko do wniesienia opłaty licencyjnej. Zgodnie z uchwałą Zarządu LZPN sędziowie  i asystenci szczebla centralnego ponoszą 100 % opłaty z załącznika, natomiast pozostali sędziowie rzeczywiści ponoszą 50% opłaty z załącznika
 
Zgodnie z przyjętymi zasadami sędziowie, którzy w sezonie 2020/2021 rozpoczęli trzeci rok sędziowania ponoszą 50%  opłaty z załącznika, a sędziowie, dla których obecny sezon jest pierwszym lub drugim nie wnoszą opłat.
 
Opłatę licencyjną należy wnieść na konto: MILENIUM SA  63 1160 2202 0000 0000 9853 0330
w tytule przelewu prosimy wpisać:
Opłata za licencję sędziowską – nazwisko i imię sędziego, klasa rozgrywkowa, Oddział LZPN.
 
 

Brak wpłaty spowoduje nieuwzględnianie w obsadzie.

Informujemy, iż od poniedziałku 01.03.2021 r. Kolegium Sedziów LZPN organizuje cykl sześciu szkoleń online dla sędziów i obserwatorów, ktorzy nie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez CKS PZPN.

W naszym przypadku są to sędziowie klasy A, klasy B oraz bezklasowi.

Harmonogram szkoleń (rozpoczęcie o godzinie 18.30):

1) Artykuł 11 - 01 marca 2021 
2) Zdarzenia w polu karnym  - 02 marca 2021 
3) Gradacja fauli - 03 marca 2021 
4) Zarządzanie/smart refereeing - 04 marca 2021 
5) DOGSO/SPA - 09 marca 2021 
6) Ręka - 10 marca 2021 

dzień przed każdym ze szkoleń uczestnicy otrzymają droga mailową link do szkolenia oraz do pobrania klipów filmowych które będą na nim omawiane.

Prosimy o pobranie klipów na dysk. 

Szkolenia są obowiązkowe zgodnie z regulaminem.

Prosimy o punktualność i logowanie się za pomocą imienia i nazwiska.

Sędziów i obserwatorów, którzy nie otrzymają wiadomości mailowej prosimy o przesłanie aktualnego adresu e-mail na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa zawodów towarzyskich

Ekwiwalent

brutto

Koszty uzyskania

przychodu 20%

Dochód Podatek  17% Ekwiwalent  netto

do wypłaty

II LIGA główny
asystent
120

100

24

20

96

80

16

14

104

86

III LIGA główny
asystent
115

85

23

17

92

68

16

12

99

73

IV LIGA główny
asystent
85

75

17

15

68

60

12

10

73

65

KLASY NIŻSZE SENIORZY
główny
asystent
75
65
15

13

60

52

10

9

65

56

DRUŻNY MŁODZIEŻOWE
główny
asystent
65
50
13

10

52

40

9

7

56

43

Informujemy, iż egzaminy sprawnościowe w sesji wiosennej 2021 wstepnie zaplanowano na 2. połowę marca 2021 r.

Będą one przeprowadzone wzorem roku ubiegłego z podziałem na klasy rozgrywkowe.

Forma egzaminu teoretycznego dostosowana zostanie do obowiązujących przepisów (stacjonarna lub online).

Szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym.

Stawka na Fundację KSP (dawne KFP) na rok 2021 wynosi 70 zł.

Każdy członek FUNDACJI KSP w terminie do dnia 15 GRUDNIA 2020 roku ma obowiązek opłacić składkę członkowską za 2021 rok, na konto bankowe:

30 1160 2202 0000 0003 1981 6830

podając w tytule wpłaty: Sędzia lub Obserwator imię i nazwisko, składka na Fundację KSP za 2021 r.

 

Stawki składek na Stowarzyszenie Sędziów i KFD podane zostaną w terminie późniejszym.

Komisja Gier przypomina, że zgodnie z regulaminami rozgrywek lig seniorów oraz regulaminem rozgrywek młodzieżowych na terenie województwa lubelskiego żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kierownikowi drużyny.

Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany sędziemu (sędziemu technicznemu/asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia protestu –to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodnika/ów, którego/ych tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia.

W przypadku zgłoszenia protestów przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych.

Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.

Znajomość regulaminów rozgrywek jest obowiązkiem każdego sędziego.

 

Regulaminy rozgrywek seniorów do pobrania tutaj

Regulaminy rozgrywek młodzieżowych do pobrania tutaj

Informujemy, iż drugi termin egzaminów sędziowskich w sesji Jesień 2020 zaplanowano na dzień  9 października 2020 r. na obiektach OSiR w Zamościu:

Harmonogram:

16.00 - test sprawnościowy

17.15 - test pisemny

Jest to ostatni termin egzaminów w tym roku.

Informujemy, że na egzaminach sędziowskich dostępne będą Przepisy Gry w Piłkę Nożną na sezon 2020/2021 w wersji książkowej w cenie 12 zł. 

Każdego z sędziów obowiązuje posiadanie w/w Przepisów Gry.

Jednocześnie Przepsy dostępne są również w wersji elektronicznej. 

Plik w wersji .pdf dostępny jest w zakładce Materiały Szkoleniowe w Menu Głównym lub tutaj.

Dodano tam również prezentację ze zmianami w przepisach. Prezentacja dostępna jest również tutaj.

Informujemy, iż egzaminy sędziowskie Jesień 2020 odbędą się w następujących terminach:

18 września - klasa Okręgowa

22 września - klasa A

24 września - klasa B i pozostali sędziowie

 

Harmonogram:

16.30 - test pisemny (test zostanie przeprowadzony na koronie stadionu - prosimy o zabranie ze sobą podkładek)

17.15 - test sprawnościowy

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie i okazanie ważnej karty zdrowia lub oświadczenia o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu.

Egzaminy zostaną przeprowadzone na obiektach OSiR w Zamościu w reżimie sanitarnym.

Sędziowie zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów w terminach swoich klas rozgrywkowych.

W czasie egzaminów nie będzie możliwości skorzystania z szatni.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu dostępne są w linku EgzaminyMenu głównym

 

Sędziowie przystępujący do egzaminów nie mogą mieć gorączki, kaszlu i kataru, z takimi objawami chorobowymi nie zastaną dopuszczeni do egzaminów.

Prosimy o bieżące monitorowanie informacji na stronie z uwagi na możliwość zmiany harmonogramu.

 

Druk oświadczenia sędziego do pobrania tutaj

Przypominamy sędziom, iż w rozgrywkach młodzików na poziomie LWM, LLM i okręgowych ligach młodzików oraz LLT i okręgowych ligach trampkarzy obowiązuje zasada wykonania po zawodach serii rzutów karnych zgodnie z § 20 ust.8 Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych na Terenie Województwa Lubelskiego 

Fakt ten odnotowuje sędzia w sprawozdaniu z zawodów podając wynik, który nie ma wpływu na końcowy wynik zawodów.

Przypominamy również, iż w Wojewódzkich i Okręgowych Ligach Trampkarzy Starszych i Młodszych oraz Młodzików Starszych i Młodszych zgodnie z Regulaminem nie udziela się kar indywidualnych w postaci żółtych kartek dla zawodników obowiązują jedynie kary minutowe.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie uregulowań.

Informujemy, iz w sekcji Informacje dotyczące obsady i delegacji w Menu Głównym umieszczony został aktualny druk Delegacji sędziowskiej na sezon 2020/2021, dostosowany do obowiązujących ustaleń PZPN i LZPN (ryczałt - bez kosztów dojazdów).

Dokument do pobrania także tutaj

Prosimy sędziów o wysyłanie delegacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bezpośrednio po przeprowadzonych spotkaniach.

Delegacje będą rozliczane przez LZPN Oddział w Zamościu przelewem raz w miesiącu  na  konto bankowe sędziego lub obserwatora do 10-go dnia każdego następnego miesiąca w łącznej kwocie za wszystkie mecze.

Wersja 2.0 Wytycznych w zakresie organizacji meczów z udziałem publiczności w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19.

Z uwagi na wzrost zachorowań na COVID-19 w Polsce wytyczne zostały zaostrzone w n/w obszarach:

Zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce dla zawodników rezerwowych wyłączając trenera podlegają obowiązkowi zakrycia nosa i ust – nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało konsekwencjami dyscyplinarnymi.

Opieka medyczna – w trakcie zawodów osoba sprawująca funkcję opieki medycznej podlega bezwzględnemu obowiązkowi zachowania dystansu społecznego .

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odpowiedzialne podejście do stosowania wytycznych podczas organizacji meczów w ramach rozgrywek. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego może doprowadzić do zachorowań wśród zawodników/sztabów szkoleniowych a w konsekwencji do zawieszenia rozgrywek.

Przedstawiciele delegowani przez LZPN na zawody będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie Wytycznych.

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z rozwojem epidemii Lubelski ZPN będzie na bieżąco uzupełniał/aktualizował zalecenia.

 

Dokument do pobrania tutaj.