Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/okszamosc/ftp/templates/dd_movie_83/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Program Mentorski LZPN

W programie przewidzianym na sezony 2021/2022 i 2022/2023 uczestniczą:

Hubert Chmura /IV Liga/ - mentor Jacek Walczyński

Kacper Pańko /Klasa Okręgowa/ - mentor Artur Tymecki 

Adrian Podolak /Klasa A/ - mentor Arkadiusz Łaszkiewicz

 

Udział sędziego w Programie Mentorskim to duże wyróżnienie dla sędziów i wiąże się z uczestnictwem we wszystkich szkoleniach organizowanych w Lublinie i Zamościu oraz wzorowym zachowaniu na zawodach, przykładne wykonywanie obowiązków oraz stałą współpracą na linii MENTOR – SĘDZIA.

Do Programu typowani są sędziowie, którzy  swoja postawą, dobrą znajomością Przepisów Gry i zaangażowaniem rokują duże nadzieje na dobre sędziowanie, a co za tym idzie szybkie awanse.

Mentorzy poza szkoleniami w Lublinie organizują indywidualne szkolenia i spotkania, na których omawiane są wszystkie problemy, z którymi młodzi sędziowie jeszcze sobie nie radzą.

Sędziowie z PM są częściej obserwowani. W trakcie sezonu poddawani są trzem obserwacjom Mentorskim i dodatkowo obserwacjom, które wykonują pozostali Obserwatorzy.

Zachęcamy młodych sędziów do dużej aktywności w Organizacji polegającej na nienagannym zachowaniu i dobrej znajomości Przepisów Gry co na pewno zaowocuje udziałem w PM.

Wcześniej w Programie Mentorskim doświadczenie zdobywali i szkoleni byli koledzy Paweł Tucki, Bartosz Kapłon, Mariusz Słoboda, Konrad Łukiewicz, Przemysław Kasztelan, Hubert Chmura przebieg ich karier świadczy o tym, że Program jest bardzo potrzebny.

Przez dwa lata działał w OKS Lokalny Program prowadzony przez Kolegę Andrzeja Dudę, który miał za zadanie szkolenie większej ilości wytypowanych sędziów i przynosił dobre wyniki.