Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/okszamosc/ftp/templates/dd_movie_83/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Egzaminy sędziów OKS Zamość


Przypominamy o konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich, co będzie warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Forma egzaminu:

 1. Test pisemny - 30 pytań z zakresu Przepisów gry w Piłkę Nożną

 2. Pierwsza część egzaminu kondycyjnego - biegi krótkie

 3. Część druga egzaminu kondycyjnego - bieg interwałowy

 

TEST TEORETYCZNY  test zawiera 30 pytań z zakresu Przepisów gry w Piłkę Nożną

Zasady punktacji z testu pisemnego:

 • odpowiedź pełna –1 pkt.
 • odpowiedź niepełna (w zakresie braku napomnienia) –0,5 pkt.
 • odpowiedź niepełna (błędna w zakresie napomnienia) –0,5 pkt.,
 • brak zaznaczonej odpowiedzi, odpowiedź zaznaczona ołówkiem lub odpowiedź zaznaczona i poprawiona –0,00 pkt.,
 • odpowiedź błędna (w zakresie kary zespołowej lub decyzji o karze wykluczenia z gry) –0,00 pkt

 

Minimum zaliczeniowe

 • Klasa Okręgowa – odpowiedź poprawna na co najmniej 24 pytania
 • Klas A, B , bezklasowi – odpowiedź poprawna na co najmniej 21 pytań

 

EGZAMIN KONDYCYJNY (składa się z dwóch testów)

 

TEST 1 – SPRINTY

Sędziowie zobowiązani są do przebiegnięcia 6 odcinków z możliwością 1 poprawki

 

Schemat biegu krótkiego

Ilość odcinków Czas na zaliczenie Maksymalny odpoczynek
6x 40 m 6,4 sek  60 sek

 

TEST 2 – BIEG INTERWAŁOWY – w skład 1 okrążenia wchodzą 4 odcinki 75 m i 4 odcinki 25m.

 • Minimalny wynik do zaliczenia to 40 odcinków biegowych x 75 m oraz 25 m odcinków chodów – 10 okrążeń bieżni 400 m.
 • Maksymalny wynik to 48 odcinków biegowych x 75 m oraz 25 m odcinków chodów – 12 okrążeń bieżni 400 m.

Zaliczenie testu z wynikiem maksymalnym oznacza bardzo dobre przygotowanie kondycyjnie do sezonu.

 • Czasy:

- sędziowie klasy okręgowej oraz asystenci delegowani na mecze poza okręgiem: max. 15 sek. / 75 m biegu i 20 sek. / 25 m chodu,

- sędziowie klasy A, B oraz pozostali: max. 17 sek. / 75 m biegu i 24 sek. / 25 m chodu,

 

 • Sędziów powyżej 40 roku życia (o ile nie są sędziami klasowymi) obowiązuje tylko bieg interwałowy (6 okrążeń na zaliczenie)

 

Link do pełnego Regulaminu awansów i spadków sędziów na sezon 2021/2022 - pobierz

  Komisja szkoleniowa OKS Zamość