Strona główna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/okszamosc/ftp/templates/dd_movie_83/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

W związku z pojawiającymi sie wątpliwościami dotyczącymi przyjmowania oświadczeń kierowników drużyn/trenerów odnośnie ważności badań lekarskich zawodników, ZOZPN informuje:
 
Oświadczenie wg wzoru LZPN/innego ZPN, żłożone przez trenera lub kierownika drużyn potwierdzające, że wszyscy zawodnicy(-czki) drużyny, wpisani(-ane) do protokołu posiadają ważne orzeczenia lekarskie lub oświadczenia o stanie zdrowia  potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach piłki nożnej (zgodnie ze zmianą w Uchwale IX/140 z 3 i 7 lipca 2008r. Zarządu PZPN) zwalnia trenera/kierownika z obowiązku posiadania tych orzeczeń lekarskich (w przypadku rozgrywek młodzieżowych) oraz orzeczeń i oświadczeń (w przypadku rozgrywek seniorów).
 
W przypadku gdy trener lub kierownik nie złożą takiego oświadczenia  przed meczem powinni dostarczyć sędziom wszystkie oryginały orzeczeń lekarskich (dla zawodników do lat 23) i oświadczeń zawodników amatorów (dla zawodników powyżej 23 roku życia).
 
Obowiązkiem sędziego jest przechowywanie oświadczeń i dokumentów meczowych zgodnie z regulaminami rozgrywek czyli przez cały sezon rozgrywkowy i udostępniać je na żądanie organu prowadzącego rozgrywki.