Strona główna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/okszamosc/ftp/templates/dd_movie_83/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Poniżej zamieszczamy doprecyzowanie zapisów w artykule 11, dotyczące interpretacji "rozmyślnego zagrania" i "rykoszetu". 

Prezentacja do pobrania TUTAJ!

Klipy - nie ma spalonego TUTAJ!

Klipy - spalony TUTAJ!