Strona główna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/okszamosc/ftp/templates/dd_movie_83/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów na posiedzeniu w dniu 11.05.2021 r. podjął Uchwałę dotyczącą wysokości składek na Fundusz KFD:

Wszyscy czynni sędziowie i obserwatorzy, którzy nie są członkami Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny lub nie uiścili składek za rok 2021 winni opłacić składki na Fundusz KFD w wysokości równej składkom członkowskim na Stowarzyszenie. (Informacja o ich wysokości w kominikacie poniżej)

Ustalono również zaległe składki za rok 2020 w wysokości 20 zł dla wszystkich czynnych sędziów i obserwatorów.

Wpłat można dokonywać osobiście u kol. Andrzeja Kozłowskiego lub na planowanym w czerwcu br szkoleniu.

Termin wpłat mija 30.06.2021 r.