Strona główna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/okszamosc/ftp/templates/dd_movie_83/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Komisja Gier O/Zamość przypomina, że:

na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może przebywać najwyżej 6 osób, spośród osób pełniących następujące funkcje:

a) asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,

b) lekarz,

c) trener bramkarzy,

d) trener przygotowania fizycznego,

e) drugi asystent trenera,

f) kierownik drużyny,

g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,

h) masażysta,

i) drugi masażysta,

j) sprzętowy chyba, że warunki na stadionie (liczba miejsc na ławce rezerwowych)pozwalają na umiejscowienie większej liczby osób funkcyjnych. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie na załączniku do sprawozdania meczowego.