Strona główna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/okszamosc/ftp/templates/dd_movie_83/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Komisja ds. Licencji Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypomina o obowiązku posiadania ważnej – aktualnej licencji sędziowskiej na s. 2020/2021.

Z uwagi na szczególną sytuację związaną z epidemią COVID19 formalności ograniczone są tylko do wniesienia opłaty licencyjnej. Zgodnie z uchwałą Zarządu LZPN sędziowie  i asystenci szczebla centralnego ponoszą 100 % opłaty z załącznika, natomiast pozostali sędziowie rzeczywiści ponoszą 50% opłaty z załącznika
 
Zgodnie z przyjętymi zasadami sędziowie, którzy w sezonie 2020/2021 rozpoczęli trzeci rok sędziowania ponoszą 50%  opłaty z załącznika, a sędziowie, dla których obecny sezon jest pierwszym lub drugim nie wnoszą opłat.
 
Opłatę licencyjną należy wnieść na konto: MILENIUM SA  63 1160 2202 0000 0000 9853 0330
w tytule przelewu prosimy wpisać:
Opłata za licencję sędziowską – nazwisko i imię sędziego, klasa rozgrywkowa, Oddział LZPN.
 
 

Brak wpłaty spowoduje nieuwzględnianie w obsadzie.