Nazwa zawodów towarzyskich

Ekwiwalent

brutto

Koszty uzyskania

przychodu 20%

Dochód Podatek  17% Ekwiwalent  netto

do wypłaty

II LIGA główny
asystent
120

100

24

20

96

80

16

14

104

86

III LIGA główny
asystent
115

85

23

17

92

68

16

12

99

73

IV LIGA główny
asystent
85

75

17

15

68

60

12

10

73

65

KLASY NIŻSZE SENIORZY
główny
asystent
75
65
15

13

60

52

10

9

65

56

DRUŻNY MŁODZIEŻOWE
główny
asystent
65
50
13

10

52

40

9

7

56

43

Informujemy, iż egzaminy sprawnościowe w sesji wiosennej 2021 wstepnie zaplanowano na 2. połowę marca 2021 r.

Będą one przeprowadzone wzorem roku ubiegłego z podziałem na klasy rozgrywkowe.

Forma egzaminu teoretycznego dostosowana zostanie do obowiązujących przepisów (stacjonarna lub online).

Szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym.

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu organizuje kurs na sędziów piłki nożnej.
Jeśli interesuje cię przygoda z gwizdkiem i spełniasz kryteria - zapraszamy!  Kurs jest bezpłatny!
 
 Baner kurs 2020 800x1000
 

Stawka na Fundację KSP (dawne KFP) na rok 2021 wynosi 70 zł.

Każdy członek FUNDACJI KSP w terminie do dnia 15 GRUDNIA 2020 roku ma obowiązek opłacić składkę członkowską za 2021 rok, na konto bankowe:

30 1160 2202 0000 0003 1981 6830

podając w tytule wpłaty: Sędzia lub Obserwator imię i nazwisko, składka na Fundację KSP za 2021 r.

 

Stawki składek na Stowarzyszenie Sędziów i KFD podane zostaną w terminie późniejszym.

Komisja Gier przypomina, że zgodnie z regulaminami rozgrywek lig seniorów oraz regulaminem rozgrywek młodzieżowych na terenie województwa lubelskiego żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kierownikowi drużyny.

Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany sędziemu (sędziemu technicznemu/asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia protestu –to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodnika/ów, którego/ych tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia.

W przypadku zgłoszenia protestów przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych.

Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.

Znajomość regulaminów rozgrywek jest obowiązkiem każdego sędziego.

 

Regulaminy rozgrywek seniorów do pobrania tutaj

Regulaminy rozgrywek młodzieżowych do pobrania tutaj

Informujemy, iż drugi termin egzaminów sędziowskich w sesji Jesień 2020 zaplanowano na dzień  9 października 2020 r. na obiektach OSiR w Zamościu:

Harmonogram:

16.00 - test sprawnościowy

17.15 - test pisemny

Jest to ostatni termin egzaminów w tym roku.

Informujemy, że na egzaminach sędziowskich dostępne będą Przepisy Gry w Piłkę Nożną na sezon 2020/2021 w wersji książkowej w cenie 12 zł. 

Każdego z sędziów obowiązuje posiadanie w/w Przepisów Gry.

Jednocześnie Przepsy dostępne są również w wersji elektronicznej. 

Plik w wersji .pdf dostępny jest w zakładce Materiały Szkoleniowe w Menu Głównym lub tutaj.

Dodano tam również prezentację ze zmianami w przepisach. Prezentacja dostępna jest również tutaj.

Informujemy, iż egzaminy sędziowskie Jesień 2020 odbędą się w następujących terminach:

18 września - klasa Okręgowa

22 września - klasa A

24 września - klasa B i pozostali sędziowie

 

Harmonogram:

16.30 - test pisemny (test zostanie przeprowadzony na koronie stadionu - prosimy o zabranie ze sobą podkładek)

17.15 - test sprawnościowy

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie i okazanie ważnej karty zdrowia lub oświadczenia o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu.

Egzaminy zostaną przeprowadzone na obiektach OSiR w Zamościu w reżimie sanitarnym.

Sędziowie zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów w terminach swoich klas rozgrywkowych.

W czasie egzaminów nie będzie możliwości skorzystania z szatni.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu dostępne są w linku EgzaminyMenu głównym

 

Sędziowie przystępujący do egzaminów nie mogą mieć gorączki, kaszlu i kataru, z takimi objawami chorobowymi nie zastaną dopuszczeni do egzaminów.

Prosimy o bieżące monitorowanie informacji na stronie z uwagi na możliwość zmiany harmonogramu.

 

Druk oświadczenia sędziego do pobrania tutaj

Przypominamy sędziom, iż w rozgrywkach młodzików na poziomie LWM, LLM i okręgowych ligach młodzików oraz LLT i okręgowych ligach trampkarzy obowiązuje zasada wykonania po zawodach serii rzutów karnych zgodnie z § 20 ust.8 Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych na Terenie Województwa Lubelskiego 

Fakt ten odnotowuje sędzia w sprawozdaniu z zawodów podając wynik, który nie ma wpływu na końcowy wynik zawodów.

Przypominamy również, iż w Wojewódzkich i Okręgowych Ligach Trampkarzy Starszych i Młodszych oraz Młodzików Starszych i Młodszych zgodnie z Regulaminem nie udziela się kar indywidualnych w postaci żółtych kartek dla zawodników obowiązują jedynie kary minutowe.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie uregulowań.

Informujemy, iz w sekcji Informacje dotyczące obsady i delegacji w Menu Głównym umieszczony został aktualny druk Delegacji sędziowskiej na sezon 2020/2021, dostosowany do obowiązujących ustaleń PZPN i LZPN (ryczałt - bez kosztów dojazdów).

Dokument do pobrania także tutaj

Prosimy sędziów o wysyłanie delegacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bezpośrednio po przeprowadzonych spotkaniach.

Delegacje będą rozliczane przez LZPN Oddział w Zamościu przelewem raz w miesiącu  na  konto bankowe sędziego lub obserwatora do 10-go dnia każdego następnego miesiąca w łącznej kwocie za wszystkie mecze.

Wersja 2.0 Wytycznych w zakresie organizacji meczów z udziałem publiczności w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19.

Z uwagi na wzrost zachorowań na COVID-19 w Polsce wytyczne zostały zaostrzone w n/w obszarach:

Zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce dla zawodników rezerwowych wyłączając trenera podlegają obowiązkowi zakrycia nosa i ust – nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało konsekwencjami dyscyplinarnymi.

Opieka medyczna – w trakcie zawodów osoba sprawująca funkcję opieki medycznej podlega bezwzględnemu obowiązkowi zachowania dystansu społecznego .

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odpowiedzialne podejście do stosowania wytycznych podczas organizacji meczów w ramach rozgrywek. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego może doprowadzić do zachorowań wśród zawodników/sztabów szkoleniowych a w konsekwencji do zawieszenia rozgrywek.

Przedstawiciele delegowani przez LZPN na zawody będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie Wytycznych.

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z rozwojem epidemii Lubelski ZPN będzie na bieżąco uzupełniał/aktualizował zalecenia.

 

Dokument do pobrania tutaj.

Informujemy wszystkich sędziów, iż warunkiem bezwzględnym do  obsady zawodów – wszystkich meczów w rozpoczynającym się sezonie 2020/21 na obszarze LZPN  jest przesłanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podpisanego czytelnie oświadczenia oraz Oddziału, który reprezentuje sędzia.

Ośiwdczenie prosimy przesyłać również do wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożone dotychczas oświadczenia są obowiązujące i nie ma potrzeby ponownego ich składania.

Zaktualizowane oświadczenie sędziego zgodne z RODO do pobrania - tutaj

Komisja szkoleniowa OKS Zamość informuje, iż egzaminy sędziowskie w sesji jesiennej sezonu 2020/2021 wstępnie zaplanowano na pierwszą połowę września 2020 r.
Szczegółowy rokład egzaminów podamy w terminie późniejszym.
Prosimy sędziów o bieżące monitorowanie informacji na naszej stronie.

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN V/2020 Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU

Uchwała nr V/61 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w sprawie ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

  1. Przyjmuje się „Tabelę ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
  2. W uzasadnionych przypadkach uwzględniając indywidualne, lokalne uwarunkowania (możliwości logistyczne sędziów, wielkość województwa, lokalizacja klubów, pokonywane odległości i inne) dopuszcza się możliwość ustalenia wysokości ryczałtów w wysokości innej niż określona w Załączniku nr 1, przy czym nie może być ona niższa lub wyższa o 10% w stosunku do kwoty bazowej określonej w Załączniku nr 1. Waloryzacji kwoty bazowej co 2 lata dokonuje Zarząd PZPN.
  3. W przypadkach stawek sędziowskich nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Uchwały nr XII/187 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych.
  4.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu 2020/2021.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek   

Załącznik nr 1

Lubelski Związek Piłki Nożnej umożliwia klubom rozgrywanie zawodów towarzyskich z obsadą sędziowską od dnia 20.06.2020 r.  pod warunkami:

 

- ZAWODY TOWARZYSKIE NIE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZ PROTOKOŁU MECZOWEGO ORAZ OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Zawody muszą być  rozgrywane BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI, w reżimie sanitarnym wynikającym z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – które określa warunki udziału oraz obowiązki organizatora współzawodnictwa sportowego,  tj.  w szczególności:

Na obiektach, na których odbywa się współzawodnictwo:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego:

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe.

W związku z powyższym, skład osobowy klubu-uczestnika meczu może liczyć maksymalnie 25 osób (18 zawodników oraz 7 przedstawicieli klubowych wpisanych do protokołu meczowego).

 

Warunkiem bezwzględnym do obsady zawodów – meczu kontrolnego na obszarze LZPN Oddział Zamość jest przesłanie na adres mailowy: Andrzej Duda <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>,podpisanego czytelnie skanu oświadczenia.

Oświadczenie sędziego (doc)

Oświadczenie sędziego (pdf)

Tabela ryczłtów sędziowskich za spotkania kontrolne (pdf)

Okręgowe Kolegium Sędziów w Zamościu pomaga!

 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich koleżanek i kolegów, którzy wsparli zbiórkę pieniędzy na rzecz walki z epidemią koronawirusa. Kwota 1660 zł, którą udało nam się zebrać trafiła do Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek w Zamościu.
 
Dziękujemy!

 

 

Szczegółowe informacje na stronie ZOZPN

Zarząd OKS Zamość informuje, iż odprawa sędziów przed rundą wiosenną sezonu 2019/2020 połączona ze szkoleniem teoretycznym z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną zostaje przełożona.

O czasie i miejscu spotkania poinformujemy w najbliższym możliwym terminie.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie.

Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terytorium Polski oraz w związku z decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej zawiesił wszystkie rozgrywki kobiet i mężczyzn  prowadzone przez LZPN do dnia 29.03.2020 r.