Informujemy, że egzaminy dla sędziów w sesji jesiennej 2019 odbędą się w sobotę 7 września 2019 r.

Składać się będą z:

  • testu sprawnościowego
  • testu pisemnego

Test sprawnościowy odbędzie się na obiektach OSiR w Zamościu. Początek o godzinie 9.00 - prosimy o wcześniejsze przybycie.

 

Egzamin zostanie przeprowadzony w oparciu o zapisy "ZASAD KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ KS LZPN ORAZ ODDZIAŁÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ, CHEŁMIE I ZAMOŚCIU OD SEZONU 2019/2020"

Przypominamy o konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich, co będzie warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Zasady przeprowadzenia egzaminów dostępne równiez w zakładce Egzaminy w Menu głównym

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.oraz komunikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej udostępniamy dokumenty niezbędne każdemu sędziemu do prowadzenia zawodów.

Ma to związek z rekomendacją Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oraz skargami na publikację danych sędziów, które w ostatnim czasie miały miejsce. Załączona dokumentacja podpisana przez sędziów była dla Urzędu Ochrony Danych wystarczającą podstawą do publikacji danych, dzięki czemu skargi zostały oddalone.

W załącznikach znajdują dwa pliki, które każdy sędzia musi wydrukować i dostarczyć podpisane  osobiście lub pocztą do biura Lubelskiego Związku Piłki Nożnej – niezwłocznie po wydrukowaniu. Skany dokumentów wysyłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Pierwszy plik zawiera klauzulę informacyjną RODO oraz zgodę na przetwarzanie danych i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna, ale jeśli sędzia nie wyrazi zgody „na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej ul. Ignacego Rzeckiego 21, 20-637 Lublin dla celów związanych z pełnieniem funkcji sędziego piłkarskiego w tym publikacji informacji na stronach www ZPN w związku z prowadzeniem zawodów w piłce nożnej i futsalu”, będzie oznaczało rezygnację arbitra z funkcji sędziego.

W drugim pliku jest upoważnienie do przetwarzanie danych, które musi być podpisane przez sędziego. Podpis składamy na samym dole oraz wpisujemy swoje nazwisko i imię w tabelce Osoba upoważniona. Nie wpisujemy numeru ewidencyjnego ( wpisuje Administrator).

Zarząd Kolegium Sędziów LZPN prosi wszystkich sędziów na terenie województwa lubelskiego o priorytetowe potraktowanie komunikatu.

Klauzula RODO_Sędziowie LZPN

Upoważnienie do przetwarzania – sędziowie LZPN

 Zgodnie z Komunikatem Komisji ds Licencji  Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypominamy o obowiązku posiadania ważnej licencji przez każdego sędziego na sezon 2019/2020.

Sędziowie oraz sędziowie asystenci szczebla centralnego, którzy nie  posiadają jeszcze licencji na sezon 2019/2020 powinni złożyć wniosek i wnieść stosowną opłatę w biurze LZPN – ul. I. Rzeckiego 21 w Lublinie w terminie do 26 lipca 2019 r.

Sędziowie z Oddziału LZPN w Zamościu posiadający uprawnienia do prowadzenia zawodów w  klasie Okręgowej, klasie A, klasie B, a także  sędziowie niesklasyfikowani wnioskujący o przedłużenie lub przyznanie licencji powinni złożyć wymagane dokumenty do biura  Oddziału w Zamościu oraz wnieść opłatę licencyjną na konto LZPN  w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. Dokumenty można przesłać również pocztą, a opłatę licencyjną uiścić przelewem.

Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji:

  • wniosek licencyjny na sezon 2019/2020 wypełniony i podpisany przez sędziego (załącznik do pobrania na dole strony) – dotyczy wszystkich sędziów piłkarskich
  • kopia aktualnej karty zdrowia (zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza)
  • dwa zdjęcia (dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję)
  • potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej na konto Lubelskiego ZPN -  MILENIUM SA  63 1160 2202 0000 0000 9853 0330
  • w tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za licencję sędziowską – nazwisko i imię sędziego, klasa rozgrywkowa, Oddział LZPN.
  • wszystkie dokumenty w tym podpisane zdjęcia należy złożyć w koszulce w biurze LZPN, biurze  Oddziału LZPN w Zamościu lub przesłać pocztą.
  • sędziowie, posiadający licencję w sezonie 2018/2019 przedkładają legitymację licencyjną wraz z wnioskiem poprzez biuro Oddziału w Zamościu, które dostarczy zbiorczo dokumentację do biura LZPN celem wykonania czynności przedłużenia licencji

Nadanie uprawnienia do prowadzenia zawodów na sezon 2019/2020 dotyczy także nowych sędziów, rozpoczynających działania w strukturach KS LZPN, którzy składają dokumenty w biurze Oddziału LZPN w Zamościu. Niezbędną licencje w formie papierowej otrzymają po decyzji Komisji ds. Licencji Sędziowskich LZPN.

Niedotrzymanie terminów określonych w niniejszej informacji i niezłożenie wymaganych dokumentów w biurze Oddziału LZPN w Zamościu skutkować będzie koniecznością przekazania ich we własnym zakresie do siedziby LZPN.

Aktualne uprawnienia sędziowskie na sezon 2019/2020 dostępne w zakładce Sędziowie w Menu głównym

Ponizej dokumenty licencyjne do pobrania:

- Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich t.j.U nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.U nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.U nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r. 3.Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich t.j.U nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.U nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.U nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r.

- Wniosek licencyjny

- Opłaty licencyjne

 

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 (środa) o godzinie 16:30 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbędzie się Odprawa sędziów i obserwatorów przed rundą jesienną sezonu 2019/2020.

Spotkanie połączone będzie ze szkoleniem teoretycznym oraz testem obejmującym zmiany w przepisach gry wprowadzonych od sezonu 2019/2020.

Informacja Zarządu OKS ZOZPN

- egzaminy dla sędziów w cyklu jesiennym sezonu 2019/2020 odbędą się w jedną z sobót na przełomie sierpnia i września 2019 r. (szczegółowa data podana zostanie w terminie późniejszym)

- spotkanie organizacyjne przed rundą jesienną wstępnie zaplanowano na 7-go bądź 8-go sierpnia br.

- w ramach w/w spotkania zaplanowane jest szkolenie teoretyczne oraz test dla sędziów obejmujący zmiany w przepisach gry wprowadzone w sezonie 2019/2020

 

 

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN informuje, iż podsumowanie sezonu 2018/2019 odbędzie się w dniu 6 lipca (sobota) o godzinie 16 w Krasnobrodzie.

Szczegółowe informacje u Kolegi Krzysztofa Fidora.

Informujemy, iż test filmowy z interpretacji przepisów gry oparty o materiały z płyty szkoleniowej UEFA RAP 2018.2 odbędzie się we wtorek 18.06.2019 r. o godzinie 16.30 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Po teście odbędzie się szkolenie teoretyczne połączone z analizą wybranych klipów filmowych.

W związku z nieprawidłowościami pojawiającymi się przy rozliczaniu delegacji sędziowskich za rozgrywki Okręgowej Ligi Juniorów Starszych prosimy sędziów o wystawianie dwóch delegacji.

Na jednej winno znależć się rozliczenie ekwiwalentu za prowadzone spotkanie, na drugiej zaś koszty przejazdu.

W przypadku, gdy klub - gospodarz zawodów rozliczany jest przez ZOZPN obie delegacje należy przedłożyć w Związku.

Sędziowie zobowiązani są do zgłaszania planowanej nieobecności w obsadzie:

a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w poniedziałek przed planowaną kolejką;

b. W przypadku kolejki „środowej” do godz. 20.00 w czwartek przed planowaną kolejką;

Informacje o planowanej absencji należy wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W związku z pojawiającymi sie wątpliwościami dotyczącymi przyjmowania oświadczeń kierowników drużyn/trenerów odnośnie ważności badań lekarskich zawodników, ZOZPN informuje:
 
Oświadczenie wg wzoru LZPN/innego ZPN, żłożone przez trenera lub kierownika drużyn potwierdzające, że wszyscy zawodnicy(-czki) drużyny, wpisani(-ane) do protokołu posiadają ważne orzeczenia lekarskie lub oświadczenia o stanie zdrowia  potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach piłki nożnej (zgodnie ze zmianą w Uchwale IX/140 z 3 i 7 lipca 2008r. Zarządu PZPN) zwalnia trenera/kierownika z obowiązku posiadania tych orzeczeń lekarskich (w przypadku rozgrywek młodzieżowych) oraz orzeczeń i oświadczeń (w przypadku rozgrywek seniorów).
 
W przypadku gdy trener lub kierownik nie złożą takiego oświadczenia  przed meczem powinni dostarczyć sędziom wszystkie oryginały orzeczeń lekarskich (dla zawodników do lat 23) i oświadczeń zawodników amatorów (dla zawodników powyżej 23 roku życia).
 
Obowiązkiem sędziego jest przechowywanie oświadczeń i dokumentów meczowych zgodnie z regulaminami rozgrywek czyli przez cały sezon rozgrywkowy i udostępniać je na żądanie organu prowadzącego rozgrywki. 

Informujemy, iż od dnia 1 maja 2019 r nastąpi zmiana sposobu rozliczania delegacji sędziowskich za zawody, za które rozliczane są przez ZOZPN, w przypadku przesyłania ich drogą elektroniczną. 

Sędziowie i obserwatorzy zobowiązani są do przesyłana wypełnionej delegacji wyłącznie w formacie EXCEL, plik dostępny do pobrania poniżej.

DELEGACJA

Druk delegacji zawiera pola wyboru, automatycznie uzupełnia daty na podstawie wpisanej w polu "dzień meczu", oraz oblicza kwotę netto  i sumuje pole do wypłaty po wprowadzeniu kosztów przejazdu.

Wpełniony druk (zmieniamy nazwę na "Delegacja sędziego/obserwatora Nazwisko i Imię z meczu xxx-yyy") przesyłamy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej 7 dni po zakończeniu zawodów, a w przypadku końca miesiąca następnego dnia po zawodach.

Każdorazowo w druku należy wpisać numer konta bankowego.

Delegacje przesłane w innych formatach (pdf, skany, zdjęcia) nie będą akceptowane.

Delegacje będą rozliczane przez ZOZPN  przelewem raz w miesiącu  na  konto bankowe sędziego lub obserwatora do 10-go dnia każdego następnego miesiąca w łącznej kwocie za wszystkie mecze.

W przypadku niedostarczenia delegacji w w/w terminach realizacja wypłat zostanie wstrzymana do wyjaśnienia.

Jednocześnie informujemy, że nadal istnieje możliwość odbioru delegacji w biurze ZOZPN w poniedziałki po zawodach od godz. 9 do godz. 12.

 

Kluby, które rozliczają delegacje poprzez ZOZPN:
 
I LWJ: Fundacja KS Hetman Zamość. 
Klasa Okręgowa: STS Gryf Gmina Zamość, LKS Grom Różaniec, ŁKS Korona Łaszczów, LKS Metalowiec Goraj, LKS Olimpia Miączyn, LKS Olimpiakos Tarnogród, GLKS Omega Stary Zamość, LKS Orkan Bełżec, ASPN Roztocze Szczebrzeszyn, LZS Tanew Majdan Stary, SP Victoria Łukowa, KS Włókniarz Frampol. 
Klasa A: GKS Andoria Mircze, GKS Błękitni Obsza, LKS Cosmos Józefów, MGKS Igros Krasnobród, GKS Ostoja Skierbieszów, GKS Sparta Łabunie, LKS Szumy Susiec. 
Klasa B gr. I: KP Albatros Biszcza, KS Alwa Brody Małe, LKS Orion Stihl Jacnia, GKS Orzeł Tereszpol, SP Piast Babice, GKS Relax Radecznica, GKS Relax Księżpol, KS Wola Różaniecka-Luchów. 
Klasa B gr. II: GKS Delta Nielisz, GLKS Graf Chodywańce, GKS Huragan Hrubieszów, PKS Metanoja Lipsko, GKS Perła Deszkowice, GKS Szyszła Tarnoszyn.

 

 

Informujemy, iż test filmowy z interpretacji zagrań (płyta UEFA RAP 2018.2) odbedzie się w pierwszej połowie czerwca 2019 r.

Wyniki testu będą zaliczane do końcowej klasyfikacji sędziów w każdej z klas rozgrywkowych.

Szczegółowy harmonogram podamy w terminie późniejszym.

Link do płyty: UEFA RAP 2018.2

Komisja Szkoleniowa OKS Zamość

W menu linki zamieściłem kilka odnośników do ciekawych stron o tematyce sędziowskiej. Niektóre są w języku angielskim ale obecnie np. Chrome bardzo dokładnie tłumaczy strony więc nie powinno to sprawić problemu.