35188e518840ba30565324ef4b06059ae96d8d

 Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN kadencja 2016-2020

Imię i Nazwisko                                  Funkcja                                                                                                          
Witold WOŚ - PRZEWODNICZĄCY OKS ZOZPN
Piotr  BURAK Sekretarz Zarządu
Andrzej DUDA - Referent ds. Obsady Grup Młodzieżowych, Turniejów i Sparingów, Referent ds. Odznaczeń i Wyróżnień
Krzysztof FIDOR Referent ds. Logistycznych
Jacek JUSZCZAK Referent ds. Obsady Sędziów i Obserwatorów
Konrad KOSTRUBAŁA - Referent ds. Dyscypliny Sędziów oddelegowany do pracy w Wydziale Dyscypliny
Andrzej KOZŁOWSKI Referent KFP i KFD, Trener Kadry OKS   
Arkadiusz ŁASZKIEWICZ - Referent ds. Szkolenia
Artur TYMECKI Referent ds. Ewidencji