35188e518840ba30565324ef4b06059ae96d8d

 Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN kadencja 2021

 

 

Przewodniczący        - Arkadiusz Łaszkiewicz (obsada seniorów i obserwatorów)

Członkowie Zarządu - Bartosz Kapłon (sekretarz, strona internetowa)

                                      Konrad Kostrubała (obsada spotkań towarzyskich i turniejów)

                                      Andrzej Kozłowski (składki KFP, KFD, trener kadry OKS)

                                      Artur Tymecki (obsada spotkań towarzyskich i turniejów)

 

 

 Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów ZOZPN kadencja 2016-2021

 

 

 

Przewodniczący        - Witold Woś

Członkowie Zarządu - Piotr Burak

                                      Andrzej Duda

                                      Krzysztof Fidor

                                          Jacek Juszczak

                                      Konrad Kostrubała

                                          Andrzej Kozłowski

                                      Arkadiusz Łaszkiweicz

                                      Artur Tymecki