Program Mentorski LZPN

W sezonie 2019/2020 w programie mentorskim uczestniczą:

Przemysław Kasztelan sędzia gł w Kl. O       Arkadiusz Łaszkiewicz - Mentor  

Hubert Chmura  sędzia gł w Kl. O                  Artur Tymecki - Mentor

 

Udział sędziego w Programie Mentorskim to duże wyróżnienie dla sędziów i wiąże się z uczestnictwem we wszystkich szkoleniach organizowanych w Lublinie i Zamościu oraz wzorowym zachowaniu na zawodach, przykładne wykonywanie obowiązków oraz stałą współpracą na linii MENTOR – SĘDZIA.

Do Programu typowani są sędziowie, którzy  swoja postawą, dobrą znajomością Przepisów Gry i zaangażowaniem rokują duże nadzieje na dobre sędziowanie, a co za tym idzie szybkie awanse.

Mentorzy poza szkoleniami w Lublinie organizują indywidualne szkolenia i spotkania, na których omawiane są wszystkie problemy, z którymi młodzi sędziowie jeszcze sobie nie radzą.

Sędziowie z PM są częściej obserwowani. W trakcie sezonu poddawani są trzem obserwacjom Mentorskim i dodatkowo obserwacjom, które wykonują pozostali Obserwatorzy.

Zachęcamy młodych sędziów do dużej aktywności w Organizacji polegającej na nienagannym zachowaniu i dobrej znajomości Przepisów Gry co na pewno zaowocuje udziałem w PM.

Wcześniej w Programie Mentorskim doświadczenie zdobywali i szkoleni byli koledzy Paweł Tucki, Bartosz Kapłon, Mateusz Garbaty, Mariusz Słoboda, Konrad Łukiewicz przebieg ich karier świadczy o tym, że Program jest bardzo potrzebny.

Przez dwa lata działał w OKS Lokalny Program prowadzony przez Kolegę Andrzeja Dudę, który miał za zadanie szkolenie większej ilości wytypowanych sędziów i przynosił dobre wyniki.