Zgodnie z Komunikatem Komisji ds Licencji  Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypominamy o obowiązku posiadania ważnej licencji przez każdego sędziego na sezon 2019/2020.

Sędziowie oraz sędziowie asystenci szczebla centralnego, którzy nie  posiadają jeszcze licencji na sezon 2019/2020 powinni złożyć wniosek i wnieść stosowną opłatę w biurze LZPN – ul. I. Rzeckiego 21 w Lublinie w terminie do 26 lipca 2019 r.

Sędziowie z Oddziału LZPN w Zamościu posiadający uprawnienia do prowadzenia zawodów w  klasie Okręgowej, klasie A, klasie B, a także  sędziowie niesklasyfikowani wnioskujący o przedłużenie lub przyznanie licencji powinni złożyć wymagane dokumenty do biura  Oddziału w Zamościu oraz wnieść opłatę licencyjną na konto LZPN  w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. Dokumenty można przesłać również pocztą, a opłatę licencyjną uiścić przelewem.

Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji:

  • wniosek licencyjny na sezon 2019/2020 wypełniony i podpisany przez sędziego (załącznik do pobrania na dole strony) – dotyczy wszystkich sędziów piłkarskich
  • kopia aktualnej karty zdrowia (zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza)
  • dwa zdjęcia (dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję)
  • potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej na konto Lubelskiego ZPN -  MILENIUM SA  63 1160 2202 0000 0000 9853 0330
  • w tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za licencję sędziowską – nazwisko i imię sędziego, klasa rozgrywkowa, Oddział LZPN.
  • wszystkie dokumenty w tym podpisane zdjęcia należy złożyć w koszulce w biurze LZPN, biurze  Oddziału LZPN w Zamościu lub przesłać pocztą.
  • sędziowie, posiadający licencję w sezonie 2018/2019 przedkładają legitymację licencyjną wraz z wnioskiem poprzez biuro Oddziału w Zamościu, które dostarczy zbiorczo dokumentację do biura LZPN celem wykonania czynności przedłużenia licencji

Nadanie uprawnienia do prowadzenia zawodów na sezon 2019/2020 dotyczy także nowych sędziów, rozpoczynających działania w strukturach KS LZPN, którzy składają dokumenty w biurze Oddziału LZPN w Zamościu. Niezbędną licencje w formie papierowej otrzymają po decyzji Komisji ds. Licencji Sędziowskich LZPN.

Niedotrzymanie terminów określonych w niniejszej informacji i niezłożenie wymaganych dokumentów w biurze Oddziału LZPN w Zamościu skutkować będzie koniecznością przekazania ich we własnym zakresie do siedziby LZPN.

Aktualne uprawnienia sędziowskie na sezon 2019/2020 dostępne w zakładce Sędziowie w Menu głównym

Ponizej dokumenty licencyjne do pobrania:

- Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich t.j.U nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.U nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.U nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r. 3.Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich t.j.U nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.U nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.U nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r.

- Wniosek licencyjny

- Opłaty licencyjne