radakomisje

Komisja Szkoleniowa OKS ZOZPN

1. Arkadiusz Łaszkiewicz - Przewodniczący

2. Piotr Burak

3. Andrzej Duda

4. Jacek Juszczak

5. Artur Tymecki

 

Komisja Rewizyjna OKS ZOZPN

1. Adam Pikuta

2. Marek Podgórski

3. Marek Śliwiński