radakomisje

Komisja Szkoleniowa OKS

Piotr Burak,

Marcin Kluk,

Konrad Łukiewicz,

Paweł Tucki,

Artur Tymecki.

 

Komisja Rewizyjna OKS

Jacek Swatowski - przewodniczący

Adam Pawęzka

Grzegorz Szykuła