Strona główna

Informujemy, iż głosami Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 2021-04-20 do władz Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu zostali wybrani:

Przewodniczący Zarządu

Arkadiusz Łaszkiewicz

Członkowie Zarządu

Bartosz Kapłon

Konrad Kostrubała

Andrzej Kozłowski

Artur Tymecki

O ukonstytuowaniu się nowego Zarządu i przejęciu obowiązków przez nowowybranych członków poinformujemy osobnym komunikatem.