Strona główna

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów w Zamościu podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 20 kwietnia 2021 r. godz. 17.00 /I termin/ 17.30 /drugi termin/.

W trakcje Walnego zostaną wybrane władze OKS:

- Przewodniczący

- Zarząd

- Komisja Rewizyjna

Oraz

- Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze ZOZPN

- Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze KS LZPN

Forma oraz miejsce zebrania zależne jest od obowiązujących obostrzeń i zostanie podane w terminie późniejszym.