Strona główna

Zarząd OKS informuje, iż w dniu 22.06.2021 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ulicy Partyzantów 3 odbędzie się szkolenie sędziów i obserwatorów OKS Zamość połączone z omówieniem spraw bieżących. Spotkanie przeprowadzone zostanie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczenia składek KFD, które będzie można wpłacić na w/w spotkaniu. (Informacja o ich wysokości w wiadomości poniżej)