Strona główna

Informujemy, że na egzaminach sędziowskich dostępne będą Przepisy Gry w Piłkę Nożną na sezon 2020/2021 w wersji książkowej w cenie 12 zł. 

Każdego z sędziów obowiązuje posiadanie w/w Przepisów Gry.

Jednocześnie Przepsy dostępne są również w wersji elektronicznej. 

Plik w wersji .pdf dostępny jest w zakładce Materiały Szkoleniowe w Menu Głównym lub tutaj.

Dodano tam również prezentację ze zmianami w przepisach. Prezentacja dostępna jest również tutaj.